dota2major2022赛程

dota2major2022赛程

因内伤发热之人,阴虚阳浮,最易发汗。去渣温服多半杯,日服五六次,夜服两三次,使药力相继,周十二时,小便自利。

然肝胆之气上逆,上冲大气亦上逆者,故人当怒急之时,恒有头目眩晕,其气呼出不能吸入,移时始能呼吸,此因大气上逆也。 近阅医报且有单服山药以治消渴而愈者。

其母曰∶“此昨日受风寒以致如此。 岂独不可用四逆、理中,即姜汤、米饮及五苓散中之桂枝,亦不可用。

盖酸者能敛,而山楂则酸敛之中,兼有化瘀之力。急用保元寒降汤,加青竹茹、麦门冬各三钱。

 后治一妇人,年近五旬。一剂能言,病患喜甚,非按原方再服一剂不可。

医者投以承气汤,大便仍不通,而腹转增胀。族侄××六岁时,曾患此证。

Leave a Reply