jk制服中文字幕在线

jk制服中文字幕在线

生齿不老者,齿为骨之余,从其类而补之,则肾精日益,故不老。 所以然者,禀金气而能攻坚破积也。

 盖上世未着文本,师学相传,谓之本草。唐太宗时,年百二十岁,帝幸其第,访以药性,因上此书,授朝散大夫,其书论主治亦详。

 《诗》名苡,好生道旁及牛马足迹中,故有车前当道,及牛遗马舄之名。蔓延木上,高数丈,年久者藤大如杯,初生枝,一枝数叶,尖长有齿,自夏至秋,花开五瓣,赭黄色,有细点,秋深更赤,今名凌紫葳延引藤蔓,主通经脉,气味酸寒,主清血热,故《本经》主治如此。

三月下种,延蔓而生叶,大数寸,五六月开黄花,六七月瓜熟,其类最繁,有圆有长,有尖有扁,大或径尺,小或一捻,或有棱,或无棱,或色或青、或绿、或黄斑、或糁斑、或白路、或黄路、其瓤或白或红,其子或黄或赤,或白或黑。凡子、史、经、传、声韵、农圃、医卜、星相、乐府诸家,稍有得处,辄着数言。

李时珍曰∶梓白者为梓,赤者为楸、梓之美纹者为椅,楸之小者为。今时用实,名苍耳子,子内仁肉,气味甘温,外刺,故有小毒,花白实黄,禀阳明燥金之气。

 旧本一千五百一十八种,今增药三百七十四种,分为一十六部,着成五十二卷。晋宋以来,不分山谷池泽,通呼为太一禹余粮,义可知矣。

Leave a Reply